Hjem

##TIL VÅRE GJESTER /TO OUR GUESTS **Oppdal Turisthotell og restaurant Perrongen, holder midlertidig steng for å begrense smittefaren av CoVid19-viruset (Korona). Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med Erik Sæther M: 932 04 600 erik@oppdalturisthotell.com** *Oppdal Turisthotell and restaurant Perrongen are temporarily closed to limit the risk of infection by the CoVid-19 (Corona) virus. If you need more information, please contact Erik Sæther M: 932 04 600 erik@oppdalturisthotell.com*